Posts

Giới thiệu về tập đoàn đa ngành nghề Sunshine Group

Sunshine Group có tên đầy đủ là Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine, một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản; Thương mại – Dịch vụ – Truyền thông;…